Cu ocazia Sfintelor Sărbători Pascale, vă anunțăm că școala noastră va fi închisă Vineri, 14.04.2023 și Luni, 17.04.2023.

Reguli de circulație în Ungaria: Diferențe cheie față de Codul Rutier Român

Atunci când călătoriți în străinătate, este important să fiți familiarizați cu regulile de circulație din țara respectivă pentru a evita orice probleme legale sau sancțiuni nedorite. În acest articol, vom explora diferențele cheie dintre legislația rutieră română și cea maghiară în ceea ce privește regulile de circulație din Ungaria. Este esențial să cunoaștem aceste diferențe pentru a ne asigura că respectăm normele în vigoare și pentru a evita orice situații neplăcute în timpul călătoriilor noastre în această țară.

Prin înțelegerea și respectarea acestor diferențe, vom putea călători în siguranță și în conformitate cu legislația rutieră în Ungaria. Fiind informați și pregătiți, ne putem bucura de călătoriile noastre fără griji și neplăceri neașteptate în legătură cu regulile de circulație în această țară.

Diferențe între legislația rutieră română și maghiară privind reținerea și restituirea permisului de conducere și a certificatului de înmatriculare în Ungaria

Conform legislației din Ungaria, abaterile rutiere grave pot duce la reținerea certificatului și a plăcuțelor de înmatriculare în următoarele situații:

a) Vehiculul a fost modificat fără permisiune.

b) Vehiculul circulă chiar dacă termenul de valabilitate al certificatului de înmatriculare sau al certificatului de înmatriculare temporar a expirat.

c) Vehiculul circulă în condiții periculoase pentru trafic, cum ar fi frânele defecte, sistemul de direcție incontrolabil sau anvelopele neconforme.

d) Există suspiciuni că plăcuțele de înmatriculare, certificatul de înmatriculare, certificatul de înmatriculare temporar, autocolantul sau eticheta de înregistrare a vehiculului sunt falsificate.

e) Certificatul de înmatriculare sau certificatul de înmatriculare temporar sunt deteriorate și nu se pot identifica cu certitudine datele înregistrate.

f) Vehiculul a suferit avarii vizibile la sistemul de direcție, rulare, șasiu sau caroserie și prezintă pericol de accident în trafic în aceste condiții.

g) Vehiculul a circulat cu un certificat și o placă de înmatriculare străină nevalabilă.

h) Certificatul și placa de înmatriculare nu sunt valabile, iar vehiculul a fost radiat.

i) Vehiculul a fost scos temporar din circulație, dar certificatul și placa de înmatriculare nu au fost predate.

j) S-au efectuat servicii de transport de persoane sau servicii de taximetrie fără autorizație.

În cazurile c) și f), se impune interzicerea/împiedicarea circulației cu vehiculul în continuare.

Dacă situația menționată în punctul e) se referă la plăcuțele de înmatriculare, acestea vor fi reținute la fața locului, în timp ce certificatul de înmatriculare al vehiculului va fi reținut în celelalte cazuri.

Agentul de control emite o dovadă de ridicare care conține informațiile de identificare ale vehiculului, numărul certificatului și motivul reținerii, în legătură cu certificatul de înmatriculare, certificatul de înmatriculare temporar sau plăcuțele de înmatriculare reținute. Cu această dovadă, cu excepția cazurilor menționate la punctele c) și f), vehiculul poate fi condus până la domiciliu sau sediul comercial.

În termen de 5 zile, autoritatea de control va transmite certificatul de înmatriculare, certificatul de înmatriculare temporar sau plăcuțele de înmatriculare reținute la fața locului și un exemplar al actului de constatare autorității administrative rutiere competente, care are jurisdicție asupra adresei de reședință (sediul) deținătorului vehiculului. În cazul reținerii certificatului de înmatriculare și a plăcuței de înmatriculare emise de autoritățile străine, acestea vor fi transmise autorității administrative rutiere competente corespunzătoare locului de reținere.

Autoritatea administrativă rutieră va emite o decizie de retragere a vehiculului din circulație în termen de 21 de zile, care va fi comunicată prin intermediul unui anunț. Decizia comunicată prin intermediul anunțului se consideră comunicată în a 15-a zi de la publicare, moment în care certificatul și plăcuțele de înmatriculare vor fi transmise gestionarului Registrului de evidență (Nyilvántartó), care, la rândul său, le va transmite autorității din străinătate care le-a eliberat în termen de 21 de zile.

Reținerea vehiculului în caz de contravenție rutieră în Ungaria: Obligația pecuniară și imobilizarea vehiculului

Legislația din Ungaria permite reținerea vehiculului utilizat de către persoana care a comis o contravenție rutieră în anumite cazuri. Această măsură are rolul de a asigura obligația pecuniară și poate implica reținerea certificatului de înmatriculare și a plăcuței de înmatriculare, în funcție de încălcările privind următoarele obligații:

 • Prestarea de servicii de transport care necesită autorizație și documente specifice
 • Transportul de mărfuri și persoane pe cont propriu, care necesită documente specifice
 • Respectarea prevederilor sociale referitoare la timpul de conducere, pauze, întreruperi ale cursei și timpul de odihnă în transportul rutier
 • Utilizarea corectă a aparatului de control și a diagramelor tahografice în transporturile rutiere, precum și a cardurilor necesare pentru tahografele digitale
 • Transportul mărfurilor periculoase în ceea ce privește transportatorul, vehiculul și personalul acestuia, expeditorul mărfii, depozitarea temporară, ambalarea, operatorii de încărcare, destinatarul și numirea și calificarea consilierului de siguranță pentru transportul de mărfuri periculoase
 • Transportul alimentelor perisabile și animalelor vii
 • Transportul cu vehicule închiriate
 • Respectarea specificațiilor tehnice, de siguranță și de mediu pentru transportul rutier, precum și specificațiile pentru vehiculele cu gabarit depășit, fixarea încărcăturii și transportul mărfurilor în vrac
 • Facilitarea transportului internațional multimodal de mărfuri
 • Limitarea traficului vehiculelor utilitare grele
 • Încălcarea regulilor de trafic rutier, cum ar fi depășirea vitezei maxime permise, nepurtarea centurii de siguranță, nerespectarea semaforului, conducerea sub influența alcoolului, trecerea la nivel cu o cale ferată, accesul în zonele închise pentru trafic sau cu trafic limitat, folosirea benzii de urgență pe autostradă
 • Operarea vehiculelor cu numere de înmatriculare străine de către persoane sau organizații rezidente în Ungaria
 • Plata taxei de drum pentru secțiunile de drum cu plată
 • Încălcarea prevederilor referitoare la interdicția influențării rezultatelor măsurătorilor în cadrul Sistemului Național de Cântărire pe Osie

În timpul unui control rutier, vehiculul poate fi imobilizat în cadrul procedurii administrative sau până la plata amenzii sau constituirea unei garanții pentru obligația pecuniară. Imobilizarea poate implica reținerea certificatului și plăcuței de înmatriculare, iar conducătorului vehiculului i se va elibera o dovadă de ridicare. În cazul încălcărilor considerate un pericol pentru siguranța rutieră, autoritatea competentă poate imobiliza vehiculul până când riscul este eliminat, fără a fi necesară o decizie specială în acest sens.

Dacă persoana autorizată achită sau prescrie obligația pecuniară în termen de 3 zile, certificatul și plăcuța de înmatriculare eliberate de o autoritate străină vor fi returnate Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor.

Reținerea permisului de conducere în Ungaria în următoarele situații:

a) Conducătorul vehiculului poate fi suspectat de săvârșirea unor fapte grave, cum ar fi periclitarea siguranței circulației, producerea unui accident rutier cu consecințe grave sau decesul a trei sau mai multe persoane, conducerea sub influența substanțelor stupefiante.

b) Conducătorul vehiculului se află sub interdicția de a conduce un autovehicul sau i-a fost suspendat dreptul de a conduce prin decizie definitivă a autorității administrative rutiere.

c) Există suspiciuni că permisul de conducere este fals, falsificat sau utilizat în mod abuziv, bazate pe următoarele motive:

 • Permisiunea este sub urmărire.
 • Potrivit registrului de evidență, permisul de conducere nu a fost emis sau a fost emis în numele altei persoane.
 • Prezintă modificări, ștersături, adăugiri sau este deteriorat, sau suportul permisului de conducere nu este autentic.

Agentul de control eliberează o dovadă de ridicare a permisului de conducere care menționează baza juridică pentru reținere.

Aceste dispoziții se aplică tuturor documentelor oficiale care conferă dreptul de a conduce vehicul.

În termen de 5 zile, autoritatea de control trimite permisul de conducere reținut, împreună cu motivarea reținerii, autorității administrative rutiere competente în zona de domiciliu a persoanei supuse procedurii. Dacă persoana nu are domiciliu în Ungaria, documentele vor fi trimise autorității administrative rutiere competente în zona în care a avut loc fapta.

Autoritatea administrativă rutieră va decide cu privire la suspendarea dreptului de a conduce, categoria suspendată, înregistrarea, revocarea permisului de conducere sau retragerea permisului de conducere eliberat de o autoritate străină și are autoritatea de a-l restitui.

Dacă, în termen de 60 de zile de la expirarea perioadei de suspendare, permisul de conducere eliberat de o autoritate străină nu este ridicat de titular, acesta va fi transmis autorității emitente în termen de 21 de zile.

Permisul de conducere eliberat în străinătate poate fi restituit înainte de expirarea perioadei de suspendare în cazul în care conducătorul auto, care nu are domiciliu sau reședință în Ungaria, declară că va părăsi definitiv țara sau a fost obligat să facă acest lucru de către autoritate.

În astfel de cazuri, chiar dacă permisul de conducere a fost restituit, conducătorul auto străin nu poate conduce pe teritoriul Ungariei, cu excepția călătoriei către punctul de trecere a frontierei.

Răspunderea obiectivă în Ungaria

În Ungaria, a fost introdus în 2008 conceptul de “răspundere obiectivă” în regimul circulației rutiere. Potrivit acestei concepte, anumite abateri rutiere sunt sancționate contravențional nu împotriva proprietarului, ci împotriva “deținătorului legal” al vehiculului (de exemplu, în cazul vehiculelor în leasing, proprietarul – firma de leasing – nu este sancționat, ci societatea care folosește efectiv vehiculul).

Răspunderea obiectivă se aplică în următoarele cazuri de abateri rutiere:

a) Depășirea vitezei maxime admise pe drumurile publice.

b) Nerespectarea regulilor privind trecerea la nivel cu calea ferată.

c) Ignorarea semnalelor luminoase de dirijare a circulației.

d) Neoprirea sau nerespectarea regulilor de staționare.

e) Circulația pe banda de urgență a autostrăzii.

f) Nerespectarea indicatorilor de acces interzis sau a circulației obligatorii într-un singur sens.

g) Circulația fără drept cu încălcarea regulilor de protecție a mediului în zonele protejate sau cu protecție deosebită.

Aceste încălcări sunt sancționate cu amendă, care trebuie impusă de către agentul constatator în termen de 60 de zile de la comiterea abaterii rutiere.

Deținătorul/utilizatorul legal al vehiculului poate fi exonerat de plata amenzii în următoarele situații:

 • Vehiculul a fost furat și a fost raportat autorităților competente înainte de comunicarea sancțiunii contravenționale pentru abaterea rutieră.
 • Deținătorul legal/utilizatorul legal a încredințat vehiculul altei persoane înainte de comiterea abaterii rutiere sancționate, iar persoana care a condus efectiv vehiculul va furniza o declarație scrisă din proprie inițiativă sau deținătorul prezintă un document care să ateste identitatea acelei persoane (foaia de parcurs/ordinul de deplasare), în termen de 8 zile de la primirea amenzii.

Observație 1: În cazul în care declarația nu este scrisă integral de mână, ci este dactilografată/tehnoredactată și semnată de mână, este necesar ca 2 martori să ateste prin semnăturile lor că declarația a fost făcută de persoana care a condus efectiv vehiculul.

Observație 2: Declarația și documentul care atestă identitatea trebuie să conțină numărul de înmatriculare al vehiculului, numele, prenumele, data și locul nașterii și domiciliul atât al deținătorului legal, cât și al persoanei care a condus vehiculul în momentul comiterii abaterii rutiere, seria permisului de conducere al persoanei care a condus vehiculul, precum și perioada exactă în care vehiculul a fost condus și a fost în posesia deținătorului.

Cu toate acestea, deținătorul legal poate fi obligat să plătească amenda prin intermediul unei noi decizii luate de către organul constatator atunci când persoana care a condus vehiculul și a recunoscut fapta nu achită sancțiunea în termenul legal și nu poate fi executată coercitiv.

Sistemul VEDA de camere inteligente din spațiul maghiar

În aprilie 2016, a fost introdus în Ungaria sistemul VEDA de camere inteligente, care constă în 365 de camere fixe și 160 de camere mobile. Acest sistem înregistrează automat 9 tipuri de abateri rutiere, inclusiv cele din categoria răspunderii obiective, cum ar fi depășirea vitezei legale, nerespectarea semnalelor luminoase, trecerea pe linie continuă, utilizarea incorectă a benzii rezervate pentru autobuze, conducerea pe contrasens, neutilizarea centurii de siguranță, conducerea unui autovehicul fără asigurare obligatorie sau cu inspecția tehnică expirată și autovehicul dat în urmărire.

Sistemul VEDA permite și citirea numerelor de înmatriculare ale vehiculelor, inclusiv celor înmatriculate în statele membre UE. Proprietarii vehiculelor sunt identificați automat prin intermediul sistemului EUCARIS, iar sancțiunile contravenționale sunt expediate prin poștă la adresa de domiciliu din statul de rezidență, inclusiv în România.

Documentele trimise contravenienților conțin toate informațiile necesare, inclusiv date de contact unde persoanele care doresc să conteste sancțiunile sau să facă obiecții se pot adresa.

Pe site-ul Poliției Ungare există un video care exemplifică modul de funcționare al sistemului VEDA. Persoanele interesate pot accesa pagina web a Poliției Ungare pentru a vizualiza și descărca fotografiile înregistrate de sistemul radar automat al vehiculului în cauză în momentul în care a fost depistat că depășea viteza legală. Aceasta se poate face folosind numărul de dosar (iratazonositoszam) sau numărul de înmatriculare al vehiculului pe linkul: https://kozigbirsag.police.hu/Fine/Index.

Respectarea regulilor de circulație și adaptarea la cerințele specifice ale legislației rutiere maghiare sunt cruciale pentru a evita sancțiuni și probleme legale. Înainte de a călători în Ungaria, ar fi bine să consultăm legislația rutieră maghiară și să ne informăm cu privire la orice modificări recente sau particularități specifice.

Sursa: https://www.politiaromana.ro/ro/comunicate/calatoriti-cu-masina-in-ungaria-este-important-sa-stiti

Vă așteptăm la sediul Toni Auto pentru înscrieri la toate categoriile auto și atestate profesionale!

Pentru mai multe articole accesați: https://www.toniauto.ro/blog/.
Urmărește-ne pe Facebook: https://www.facebook.com/ToniAutoCJ/
Ne găsiți la adresa din Cluj – Napoca, Aleea Bibliotecii nr. 10, lângă sensul giratoriu din cartierul Mărăști, în clădirea cu Telekom Poșta.
Pentru înscrieri contactați-ne la: 0754 215 215; 0748 233 780.

Citeste un articol Toni Auto: